2. neděle adventní

Společné téma: Uprostřed lidské prázdnoty vyraší nový výhonek.

Inspirace pro děti:  Když Jan křtil, vyzýval k obrácení. I my máme možnost se obrátit k dobrému. Můžeme nechat děti, aby si vzpomněly na nějaké pohádky, ve kterých to dlouho vypadalo, že zvítězí zlo, ale nakonec díky nějaké dobré lidské vlastnosti zvítězilo dobro.

Příběh: Podobně jako Izaiáš předpovídá mír mezi lidmi, který přijde s příchodem Pána Ježíše, tak Beník v příběhu vymýšlí, jak nastolit mír mezi dvěma znepřátelenými stranami.

Věta týdne: On zbořil zeď, která působí svár.

(srov. Ef 2,14)

Odpověď na hádanku: vlk s beránkem, levhart s kozlátkem, tele se lvíčetem