Svátek Svaté rodiny

Společné téma: Usilujeme o to, aby v našich rodinách vládla Boží láska.

Inspirace pro děti: Můžeme si zahrát společenskou hru nebo vymyslet jiný program, který naší rodinu rozveselí. Ve skupině náboženství můžeme nechat děti takový program vymyslet.

Příběh: I když před svatou rodinou stály útrapy při útěku do Egypta, zůstala věrně pospolu. Tak se po Herodově smrti dočkali společné radosti z návratu. Podobně prochází rodiny radostmi i strastmi, důležité je zůstat pospolu.

Věta týdne: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.

(Mk 3,35)

Odpověď na hádanku: Veselý