Květná neděle

Společné téma: Bezprostřední začátek velkých velikonočních událostí.

Inspirace pro děti: Můžeme si s dětmi nakreslit události dnů právě začínajícího Svatého týdne (Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Noc vzkříšení, Neděle zmrtvýchvstání Páně). Pak tyto obrázky můžeme sešít k sobě a vytvořit z nich kalendář, ve kterém budeme otáčet s dětmi vždy podle toho, co právě slavíme. Tak mohou děti lépe pochopit souslednost a návaznost událostí jednotlivých dní.

Věta týdne: Shromáždění svatých velebí tvou věrnost.

Odpověď na hádanku: Vrba jíva.