Slavnost svatého Václava


Společné téma: Skutečného krále nezdobí jeho koruna, ale jeho moudrost, která je mu darována Bohem.

Inspirace pro děti: Sv. Václav miloval Ježíše a učil se od něj moudrosti. Byl s ním každý den ve spojení zvláště při mši svaté, na kterou sám připravoval chléb a víno k proměňování. Kupte si (utrhněte) několik hroznů vína a zkuste z něj vylisovat trochu vinné šťávy. Zjistěte, co je třeba s touto šťávou udělat, aby z ní bylo víno vhodné ke mši svaté.

Příběh: Knížete Václava naučila jeho babička sv. Ludmila hledat moudrost u Boha. Co učila babička Štěpánku?

Citát týdne:

Odpověď na hádanku: počet zrníček

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi