4. neděle v mezidobí

 

Cyklus B, sešitek č. 13

1. února 2015
 

Společné téma: Poslouchejme ty, které Bůh posílá.

Inspirace pro děti: Byl Ježíš prorokem? Kolik proroků známe? Rozdělme se na skupiny a společně vzpomínejme, s kolika proroky se můžeme skrze Písmo svaté seznámit. O kterém prorokovi slýcháme při mši svaté nejčastěji?

Příběh: Proroci slouží lidem Božím slovem, připomínají jim jeho sliby a ukazují na Boží lásku k nám. Rodiče to s námi také myslí dobře. Připomínají svým dětem, co je dobré a co jim přinese opravdovou radost. 

Citát týdne: Lide můj, naslouchej! (Ž 78,1a)

Odpověď na hádanku: prorok (ten, kterého nám Hospodin posílá a o kterém slyšíme v 1. čtení)

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiB_M4_Mk 1,21b-28.pdf (82,9 kB)obrázek ke stažení a vybarvení

Diskusní téma: 4. neděle v mezidobí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek