17. neděle v mezidobí

 
Společné téma: Bůh se o svůj lid stará, evangelium to ukazuje na štědrosti Ježíše Krista, který nasytí všechny a ještě zbude.
 
Inspirace pro děti: V evangeliu měl Ježíš k nasycení pěti tisíc mužů pět chlebů a dvě ryby. Poděkoval svému Otci za tento dar a rozdělil je ostatním. Kdo mu dal ryby a chleby? Kolik bylo lidí, mezi které je rozdělil? Dostalo se na všechny? Zbylo něco? Dokázal bys rozdělit jeden chléb mezi tisíc lidí? Kolik by každý dostal? A dokážeš udělat něco užitečného pro každého člověka, se kterým se potkáváš? Kdo ti k tomu může dát lásku a sílu?
 
Příběh: Adam se s kamarády ztratil v lese, měli hlad a žízeň. Na konci lesa narazili na chatu, ale neměli dost peněz. Adam se nabídl, že tam zajde a zkusí nějaké jídlo a pití obstarat. Kamarádi mu moc nevěřili. Podařilo se mu to? Najdeš podobnost s evangeliem?
 
Citát týdne: Chléb dodá lidskému srdci síly. (Ž 104, 15)
 
Odpověď na hádanku: fialovou
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: