Slavnost Ježíše Krista Krále

 
Společné téma: Ježíš vykonal vůli svého Otce a ten ho povýšil na Krále celého vesmíru.
 
Inspirace pro děti: Můžete si vyrobit korunu a dát ji kolem svíčky doprostřed stolu. Světlo svíčky při modlitbě bude ozařovat korunu našeho Krále. Co mu chcete říci? Za co ho můžete chválit, děkovat mu, prosit ho?
 
Příběh: Pro Piláta bylo těžké poznat, že Ježíš je král, protože Ježíš u sebe neměl žádný jasný odznak královské moci. Stejně tak bylo pro prince těžké poznat princeznu, ale poznal ji srdcem, protože ji měl velmi rád.
 
Citát týdne
 
Odpověď na hádanku: královská koruna
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiB-Krista Krále_Jan 18,33b-37.pdf (920,6 kB); obrázek ke stažení