4. neděle postní

 

Společné téma:  Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný.

Inspirace pro děti: Napadlo tě někdy, jak je mamince a tatínkovi, když děláš něco, co ti zakázali, aby se ti nic nestalo? Zkus se jich na to zeptat. Podobně i náš nebeský Otec bdí nad námi, poslal nám dokonce svého Syna, abychom v něj uvěřili a učili se od něj poslušnosti. Víš proč je dobré být poslušný? 

Příběh: Jenda byl nadšen z motorky a chtěl vyzkoušet všechno, co umí. Vůbec se nebál ani když se motorka rozjela z kopce velmi rychle. Jeho maminka však věděla, co se může stát, a tak měla velikou radost, že se Jendovi nestalo nic vážného. Také náš nebeský Otec ví, že jsme často neposlušní a dokážeme být i zlí. Záleží mu však na tom, abychom uvěřili v Ježíše Krista, protože pohled na něj nás zachrání pro nový život v radosti, kde už nám nehrozí nic zlého. 

Citát týdne:  Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.(Ž 119,10b)

Odpověď na hádanku: Ferda mravenec má na šátku puntíků. 

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B_P4_Jan 3,14-21.pdf (85,1 kB); obrázek ke stažení a vybarvování