Doba vánoční

Níže naleznete malé metodiky k sešitkům pro dobu vánoční cyklu B:
 
Svátek Svaté Rodiny (sešitek č. 6)
 
Svátek Křtu Páně (sešitek č. 10)
 
Poznámka: sešitky č. 5, 7, 8, 9 najdete pod záložkou Cyklus ABC - jedná se o slavnosti, ve kterých jsou stejné liturgické texty ve všech cyklech.