Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Společné téma: Bůh nám posílá svého Ducha, aby nám pomohl v těžkostech a abychom si lépe porozuměli a mohli Boha společně oslavovat.

Inspirace pro děti: Udělejte si čas na vzpomínkový večer, zapalte si malé čajové svíčky (podle počtu členů rodiny) a umístěte je do misky s vodou. Můžete si tak připomenout svůj křest (voda a světlo svíce) a děkovat za pomoc Ducha Svatého, kterého jste při křtu dostali.

Příběh: V evangeliu jsme slyšeli o tom, že nám Bůh posílá Ducha Svatého, který nám pomůže v těžkostech a lépe porozumět věcem, které nám nedávají smysl. V příběhu se Matylda ráda starala o zahrádku. V létě jí zahrádka i přes Matyldino úsilí zahrádku zalévat usychala. Nakonec vše dobře dopadlo díky bouřce, i když se Matylda strachovala, že jí bouřka usychající květinky poničí.

Citát týdne: Duch Hospodinův se na mne snesl. (Ez 11,5)

Odpověď na hádanku: dobrota, věrnost, pokoj, zdrženlivost, shovívavost, láska, radost, tichost, vlídnost

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B_Slavnost Seslání Ducha Svatého_Jan 15,26-27; 16,12-15

 

Diskusní téma: Slavnost Seslání Ducha Svatého

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek