10. neděle v mezidobí

Společné téma: U Boha najdeme naději ve strachu a zoufalství.

Inspirace pro děti: Můžeme vyprávět dětem o chvíli, kdy jsme zažili něco ošklivého, těžkého. Můžeme zdůraznit, že v tu chvíli jsme měli na výběr dvě možnosti: zoufat nebo doufat (v dobrý konec, tedy mít naději). Naděje nikdy nestojí bez víry a lásky. Bůh tomu, kdo má naději (kdo v něho doufá), kdo má víru (kdo v něho věří) a kdo má lásku (kdo ho má rád) chystá to nejlepší.

Příběh: Vdova vložila svou naději v Boha a doufala, že jí vrátí syna; podobně maminka vložila naději v dobré lidi, že jí pomohou najít Nelinku.

Věta týdne: Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. (Tes 4,14b)

Odpověď na hádanku: C) Lukáš