12. neděle v mezidobí

Společné téma: Každý z nás může v Ježíši rozpoznat Mesiáše.

Inspirace pro děti: Můžeme se s dětmi naučit básničku z hádanky.

Příběh: Ježíš vyzývá, abychom ho následovali. Hedvika přemýšlí, jak to udělat, jak následovat Ježíše na cestě lásky.

Věta týdne: Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. (2 P 3,18a)

Odpověď na hádanku: Ježíš. (Mesiáš znamená Pomazaný. Tím Pomazaným je Ježíš.)