13. neděle v mezidobí

Společné téma: Neodkládejme dobrou věc až na potom.

Inspirace pro děti: Elizeus (Elíša), kterého Eliáš v prvním čtení pomazává na proroka, měl původně jiné zaměstnání než prorokovat. Můžeme děti nechat hádat, čím byl Elizeus původně. Dětem odpovídáme jen ano/ne. Elizeus byl povoláním zemědělec.

I když tedy máme každý svoji práci, Bůh nás může povolat k jinému, důležitějšímu úkolu.

Příběh: Ježíš své následovníky vyzýval, aby na nic nečekali a hned se vydali za ním. Stejně tak maminka vyzývá děti k pomoci. Pomoc byla potřeba hned, bez odkladu...

Věta týdne: Uslyšel jsem hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo půjde?“ Řekl jsem: „Pošli mne!“ (srov. Iz 6,8)

Hádanka: Liška – doupě, nora..., ptáček – hnízdo, Ježíš – pokud děti budou brát odpovědi doslovně podle evangelia, mohou napsat, že Ježíš nemá, kde by hlavu složil. Správných odpovědí u Ježíše je ale samozřejmě víc: nikde, v našich srdcích, v nebi, u svého Otce...