14. neděle v mezidobí

Společné téma: Skrze své služebníky se Hospodin zjevuje lidem a přináší jim radost!

Inspirace pro děti: Můžeme s dětmi přinést radost do nějakého domu – k sousedům, tím, že jim do schránky hodíme obrázek, napíšeme hezký dopis, doneseme kytičku či jiné povzbuzení.

Příběh: Ježíš říká: I když vás nepřijmou, nezahořkněte a nevzdávejte se, jděte dál a stále hledejte ty, kteří o dobré slovo stojí. Touto radou se řídil i Konrád, když nepřestal pouštět lidi v autobuse sednout, přestože ho jedna paní odmítla.

Věta týdne: Jděte i vy na mou vinici. (Mt 20,7)

Hádanka: Pokoj tomuto domu.