28. neděle v mezidobí

Společné téma: Náman, svatý Pavel a malomocný poznali pravého Boha a uvěřili.

Inspirace pro děti: Můžeme si povídat s dětmi, kdy ony poznaly Boha a uvěřily mu. Náman mu uvěřil, když sestoupil do řeky Jordánu; svatý Pavel na cestě do Damašku a malomocný, když byl uzdraven. Možná že děti uvěřily na základě příkladu rodičů už tak dávno, že si žádný „zlomový okamžik“ nepamatují (což samozřejmě nijak nevadí). Můžeme si s dětmi povídat také o tom, že „zlomový okamžik“ může teprve přijít a můžeme ho zažít i několikrát za život.

Příběh: Jen jeden z malomocných Bohu poděkoval a prokázal mu vděčnost. Jen Žanetka poděkovala tetě Marce za bonbóny.

Věta týdne: Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte. (1 Tes 5,16-18)

Hádanka: PROSÍM, DĚKUJI, ODPUSŤ, PROMIŇ