29. neděle v mezidobí

Společné téma: Kdo se se zdviženýma rukama obrací k Bohu a neumdlévá, zvítězí.

Inspirace pro děti: Bůh nás vyzývá k tomu, abychom k němu pozvedali ruce a ustavičně se modlili. Můžeme si s dětmi zkusit, jak náročné může být mít stále ruce vztažené k Hospodinu. Domluvíme si s dětmi, za jaký úmysl se nyní budeme modlit. Potom si stanovíme čas (např. 5 minut) a všichni vztáhneme ruce k nebi a v tichosti se modlíme. Kdo vydrží se zdviženýma rukama až do konce? Vytrvalost není snadná.

Příběh: Vdova vytrvala v prosbách, aby se jí soudce zastal. Nakonec tak dosáhla kýženého výsledku. I Klárka vytrvala v prosbách a její přání bylo vyslyšeno.

Věta týdne: Buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. (Řím 12,12)

Hádanka: ÁRON, CHUR