30. neděle v mezidobí

Společné téma: Bůh je spravedlivý, ve svých soudech nikomu nestraní.

Inspirace pro děti: Můžeme dát dětem za úkol, aby každé z nich napsalo či vyjmenovalo 5 (10 aj.) svých libovolných vlastností. Pak s dětmi můžeme dál diskutovat, které jejich vlastnosti jsou dobré a které špatné a jestli poměr dobrých a špatných vlastností je v jejich výběru vyvážený. Nejsme černobílí, jen špatní nebo jen dobří, a je potřeba se na sebe umět pravdivě podívat. Rozhovor by neměl vyznít moralisticky.

Příběh: Pavlínka si myslela, že je bezchybná a čekala obdiv. Nakonec se ale obdivu dočkal Ondra, který uznal svou chybu a snažil se s ní bojovat.

Věta týdne: Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kdo mají přímé srdce. (Ž 97,11)

Hádanka: MODLITBA