31. neděle v mezidobí

Společné téma: Bůh miluje každého i s jeho slabostmi.

Inspirace pro děti: Ježíš nehledal jen to, co je dobré, přijímal vše a všechny bez rozdílu. Můžeme si s dětmi zahrát hru. Napíšeme několik kartiček s úkoly – dobrými i špatnými (smíš si vzít jeden bonbón, zameť chodbu, vyhoď odpadky, večer smíš vybrat pohádku před spaním...). Tyto kartičky s úkoly přeložíme, aby nebylo vidět, co je na nich napsané. Kartičky schováme, děti je hledají. Mají za úkol nevybírat si, kartičku nevracet a přijmout vždy ten úkol, který na kartičce bude.

Příběh: Zacheus obdivoval Ježíše a jeho učení, ale netroufal si před něj předstoupit a nenapadlo ho, že by i on mohl být jedním z Ježíšových učedníků. Ježíš ho přijal mezi své. Stejně tak si trenér všiml Gusty a přijal ho do atletického kroužku (i když se to možná ostatním mohlo zdát zvláštní...).

Věta týdne: Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou. (Ž 149,4)

Hádanka: strom č. 3