9. neděle v mezidobí

Společné téma: Bůh vyslyší každého, kdo ho prosí s vírou.

Inspirace pro děti: Můžeme se s dětmi rozhlížet, jací cizinci žijí v našem okolí (v našem domě, ve škole...). Děti se jich mohou zeptat, po čem se jim nejvíc stýská, když si vzpomenou na svou zemi, co je na jejich zemi nejlepší...

Příběh: Setník, tedy Říman, na základě svědectví uvěřil v Ježíšovu moc. Podobně Vráťa uvěřil Simonce, že její bratr ho naučí to, co mu ve škole při zkoušení nešlo.

Věta týdne: Čekej na Hospodina a on tě zachrání. (Př 20,22b)

Odpověď na hádanku: Němci, Poláci, Slováci, Rakušané