Slavnost Ježíše Krista Krále

Společné téma: Kristus je králem z rodu Davidova. On je branou do nebeského království.

Inspirace pro děti: Na modlitbu můžeme s dětmi nakreslit obrázek Krista s královskou korunou. Potom každý obkreslí své chodidlo, vystřihne ho a položí tak, aby „jeho kroky směřovaly ke Králi“.

Příběh: Král všechny nabádá k tomu nejlepšímu a je na nás, jestli ho poslechneme. Kryštof pochopil, že vzít na sebe starost o druhé (stát se jejich šéfem, králem), je velmi těžký úkol.

Věta týdne: Hospodin je v onen den zachrání, jako drahokamy budou zářit nad jeho zemí. (Zach 9,16)

Hádanka: c) S RADOSTÍ