1. neděle postní

Společné téma: Jestliže tě přemáhá pokušení nebo nějaké trápení, obrať se k Hospodinu, on ti pomůže.

Inspirace pro děti: Pokušení je někdy silné. Můžeme položit doprostřed jídelního stolu lahůdku, o které víme, že dětem nejvíce chutná. Děti mají vydržet nevzít si, protože rozdělování bude až následující den (až přijde čas). Druhý den (po hodině náboženství aj.) rozdělujeme s tím, že kdo dobrotu dostal, má s ní někoho obdarovat, protože sám zná, jak dobrá ta věc je.

Příběh: Odolávat pokušení není vždy lehké. Tentokrát si ze Soni můžeme vzít příklad.

Věta týdne: Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. (Am 5,14a)

Odpověď na hádanku: Chlebem a slovem.