slavnost Těla a Krve Páně

Společné téma: Slavnost uctění eucharistie.

Inspirace pro děti: Můžeme koupit bonbony ve tvaru rybičky. Děti mohou zkoušet krájet rybičku na co nejvíc kousků, aby zbylo na co nejvíc lidí.

Příběh: Ježíš nám dal své tělo a svou krev. Z lásky pro nás obětoval všechno. I my můžeme obětovat něco ze svého života pro dobro druhých.

Věta týdne: Ať jíte či pijete či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

(1 Kor 10, 31)

Odpověď na hádanku: 19