Seznam vydaných sešitků

 

ŠANON PRO KAŽDÝ CYKLUS (A, B nebo C) OBSAHUJE TĚCHTO 54 sešitků:

 • 1.–4. adventní (4ks)
 • Svátek Svaté Rodiny a Křest Páně (2ks)
 • 1.–5. postní (5ks)
 • 2.–7. velikonoční (6ks)
 • Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně (4ks)
 • 2.–33. v mezidobí (32ks)
 • Slavnost Krista Krále (1ks)

 

ŠANON ABC (texty společné pro všechny 3 cykly) OBSAHUJE TĚCHTO 28 sešitků:

 • Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 8.12.
 • Narození Páně – vigilie – 24. 12.
 • Slavnost Narození Páně – v noci, 25. 12.
 • Narození Páně – Boží hod – 25. 12.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. 1.
 • 2.neděle po Narození Páně
 • Zjevení Páně, 6. 1.
 • Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 18.1.
 • Svátek Uvedení Páně do chrámu, 2.2.
 • Slavnost Zvěstování Páně, 25.3.
 • Popeleční středa
 • Květná neděle
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek
 • Noc vzkříšení
 • Zmrtvýchvstání Páně
 • Svátek Navštívení Panny Marie, 31.5.
 • Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 3. pátek po Seslání sv. Ducha
 • Svátek Proměnění Páně, 6.8.
 • Nanebevzetí Panny Marie, 15. 8.
 • Svátek Narození Panny Marie, 8.9.
 • Svátek Povýšení Svatého Kříže, 14. 9.
 • Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, 29.9.
 • Slavnost všech svatých, 1. 11.
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 2. 11
 • Svátek Posvěcení Lateránské baziliky, 9.11.
 • Slavnost Výročí posvěcení katedrály
 • Slavnost Výročí posvěcení kostela