O autorech

 
 

Liturgické texty - zkrácení:

PaedDr. Marie Nedbalová - speciální pedagožka a katechetka s 20tiletou praxí v ŘKF Praha 5 - Stodůlky

konzultace: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
                  
ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková
                  ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

 

Ilustrace:

Mgr. Andrea Popprová - akademická malířka, restaurátorka a autorka knih, svými ilustracemi přispívá mimo jiné do časopisu Sluníčko, její tvorbu můžete shlédnout na https://www.andreapopprova.com/

 

Příběhy:

Josefína Nedbalová - studentka Historie, Překladatelství na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Hudby a Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy; katechetka ve farnosti ŘKF Praha 5 - Stodůlky

jazyková korektura: PhDr. Viola Somogyi
                             Žofie Nedbalová
                             MUDr. Stanislav Juhaňák

 

Metodika:

stručná metodika v návaznosti na sešitky: PaedDr. Marie Nedbalová
                                                               Amálie Nedbalová

podrobná metodika k biblickým textům ke každé neděli:

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th. D. - vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého; odborná asistentka na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Helena Nerudová - metodička Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

 

Grafická úprava a sazba:

Vojtěch Nedbal

Vladimír Vyskočil - typografické studio KORŠACH

 

Vydává:

MUDr. Stanislav Juhaňák - Nakladatelství TRITON