Co v sešitku najdete

Všechny knížečky mají jednotnou strukturu kvůli přehlednosti. Každá knížka se tedy skládá z těchto částí:

titulní stránka (str. 1)
          název slavnosti
          cyklus
          titulní obrázek
          citát týdne

bohoslužba slova (str. 2 - 5)
         1. čtení
         žalm
         2. čtení
         zpěv před evangeliem
         evangelium

příběh (str. 6 - 7)

závěrečná stránka (str. 8)
         hádanka
         liturgická barva slavnosti
         číslo sešitku
         rámeček na podpis

 

Čím se liší texty v Liturgii pro děti oproti textům v Lekcionáři?

Texty bohoslužby slova nejsou převyprávěné, ale jde o výběr biblických veršů z Lekcionáře tak, aby děti mohly sledovat jednu vybranou nosnou myšlenku společnou textům příslušné neděle či slavnosti, a mohly se v bohoslužbě slova lépe orientovat. S malými dětmi by se měl k textu vrátit někdo z dospělých, hovořit s nimi o něm a držet se vybrané myšlenky, která zpravidla vyjadřuje poselství Božího slova, nebo s ním koresponduje.

Lepšímu porozumění ústřední myšlence pomáhá i příběh "ze života dětí", který jim může připomenout podobnou výchozí zkušenost. Příběh vždy navazuje na téma dané liturgické slavnosti.