Šanony na sešitky

 

Sešitky jsou vydávány na všechny neděle a liturgické svátky a slavnosti, které mají přednost před nedělí, nebo mají zvláštní význam. Celkem vyjdou čtyři cykly sešitků, a to počínaje adventem 2014 (cyklus B), adventem 2015 (cyklus C), adventem 2016 (cyklus A) a adventem 2017 pro sešitky ke svátkům a slavnostem společným cyklům ABC. Pro každý cyklus i pro sérii ABC je počítáno s jedním šanonem. Série sešitků pro jednotlivé cykly jsou vydávány postupně. Na titulní stránce šanonu bude vždy obrázek jednoho z evangelistů (cyklus A - Matouš, cyklus B - Marek, cyklus C - Lukáš, cyklus ABC - Jan). Do jednoho šanonu bude možné založit všechny sešitky jednoho cyklu.

Z boku každého sešitku je "sponka", která umožňuje dětem řadit sešitky za sebou do šanonu podle různých klíčů (podle cyklů, podle témat evangelia jako tzv. "liturgickou bibli", podle liturgických období... ). Až budou mít děti všechny knížečky pro cyklus A, B, C i sešitky ze série ABC, získají tak "věčný" ilustrovaný lekcionář, ze kterého si mohou podle liturgického kalendáře sestavit sérii pro aktuální cyklus. Série ABC obsahuje sešitky pro svátky a slavnosti a uplatní se zejména v letech, kdy mají tyto svátky přednost před nedělí. 

Jak šanony objednávat najdete na www.apha.cz/liturgie-pro-deti, případné dotazy ohledně šanonů zodpovíme na liturgieprodeti@gmail.com

Vzhled šanonů si můžete prohlédnout zde.