1. neděle postní

Společné téma: Nepodlehněme pokušení, které nás láká k hříchu.

Inspirace pro děti: Katecheta nebo rodič dá dětem bonbon. Než ho děti stihnou rozbalit, „vzpomene“ si katecheta na poslední chvíli, že je vlastně půst. Může vyzvat děti, že si bonbon smějí ponechat, ale bylo by dobré odolat a sníst ho až v neděli, která není postním dnem.

Příběh: Saša by si šel rozhodně raději stavět na písek, ale odolal pokušení a lákání Květky a nejprve dokončil svůj úkol.

Věta týdne: Můžeš jim ten hřích ještě odpustit?

(Ex 32,32a)

Odpověď na hádanku: fenek