Cyklus B

 
Aktuálně je vydaný celý cyklus B kromě pěti sešitků na slavnosti, které nebyly ve prospěch jiných slavností školním roce 2014/2015 slaveny. Tyto dosud nevydané slavnosti a neděle cyklu B se připravují k tisku ve školním roce 2015/2016.
 
Upozornění: Liturgie Svatého týdne včetně Květné neděle a také Neděle zmrtvýchvstání je zpracována do pěti misálků, které jsou distribuovány zvlášť pod názvem "Velikonoční misálky". Jsou formátu A5 a mají formu omalovánek. Proto tyto dvě neděle v sérii sešitků k bohoslužbě slova nenajdete. Je to dáno také rozsahem čtení a charakterem liturgie těchto nedělí. Velikonoční misálky jsou distribuovány stejným způsobem jako sešitky.
Nově je liturgie Svatého týdne tako zpracována i v rámci sešitků Liturgie pro děti, vydány jsou spolu s cyklem C pod čísly sešitků 76, 77, 78, 79, 80.