Svátek Křtu Páně

Společné téma: Při křtu ukázal Bůh na toho, kterého si vyvolil.

Inspirace pro děti: Víme, že Ježíše pokřtil Jan Křtitel. Můžeme s dětmi dohledat, kdo je osobně pokřtil, případně kdo pokřtil jejich rodiče, prarodiče…

Příběh: Ježíš jako „nástupce“ Jana Křtitele předčil všechna lidská očekávání. Podobně učitel tělocviku jako nástupce paní učitelky udělal dětem velikou radost.

Věta týdne: Hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu!

(1 Sam 10,24)

Odpověď na hádanku: řeka