Titulní stránka (str. 1)

 

Na titulní stránce najdete:

název slavnosti

cyklus - "A", či "B" nebo "C", ev. "A, B i C" - podle cyklu budete hledat příslušnou malou metodiku

titulní obrázek - vztahuje se k liturgickému období
o       doba adventní:  adventní věnec
o       doba vánoční: betlémská chýše
o       mezidobí: Ježíš učí na hoře
o       doba postní: cesta v poušti
o       doba velikonoční: vzkříšený Ježíš
o       všechny mimořádné svátky a slavnosti: obrázek kostela, neboť právě v něm tyto slavnosti slavíme; mnoho kostelů se podle slavností a svatých jmenuje (kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Josefa...)

citát týdne - verš z Bible, který je v každém sešitku jiný, shrnuje téma příslušných textů bohoslužby slova (viz malá metodika po jednotlivé cykly - cyklus Acyklus Bcyklus Ccyklus ABC); náměty, jak využít citátu týdne s dětmi, je popsáno ve velké metodice