Závěrečná stránka (str. 8)

 

Na závěrečné stránce se nachází:

hádanka - nenáročná luštěnka k motivaci dětí; odpovědi k jednotlivým hádankám najdete v malé metodice podle cyklů (cyklus Acyklus Bcyklus Ccyklus ABC), jak hádanky využít najdete ve velké metodice

liturgická barva slavnosti - je shodná s pozadím s číslováním knížečky v levém spodním rohu str. 8

číslo sešitku - v rámečku v levém dolním rohu; děti si podle něj mohou kontrolovat, které knížečky jim případně chybí

rámeček na podpis - děti si knížky mohou podepsat v rámečku dole na str. 8, aby si děti sešitky (zejména ve větších rodinách a farnostech) poznaly