Příběh (str. 6 - 7)

 

K čemu slouží příběh:

příběh si klade za cíl přiblížit dětem námi vybranou myšlenku (poselství) biblických textů příslušné neděle nebo svátku pomocí příkladu "ze života dětí", s nímž mohou mít děti podobnou zkušenost. Souvislost konkrétního příběhu a dané liturgie najdete v malé metodice podle cyklu (cyklus Acyklus Bcyklus Ccyklus ABC), jak obecně s příběhem pracovat najdete ve velké metodice.