Bohoslužba slova (str. 2 - 5)

 

Tyto stránky sešitku obsahují:

všechny liturgické texty - jsou jen zkrácené, nejsou upravované ani převyprávěné, cílem bylo, aby se dětem lépe dařilo objevit jednu z možných nosných myšlenek (poselství) dané slavnosti; námi vybrané poselství najdete v malé metodice podle cyklu (cyklus Acyklus Bcyklus Ccyklus ABC); jak s biblickými texty pracovat najdete ve velké metodiceJsme si vědomi toho, že každý biblický text nás může oslovit různým způsobem podle naší zkušenosti, životní situace, poznání o Bohu apod. Proto lze poselství biblického textu aktualizovat pro náš život různým způsobem. Pro děti je ale třeba vybrat jen jedno konkrétní poselství a zkušenost, ze které vychází příběh na str. 6-7. V metodice pro katechezi a s podněty pro homilii může být vybrána jiná hlavní myšlenka.

žalmy - mají pro jednoduchost jen jedno číslování (hebrejské) jako v Misále na každý den liturgického roku

evangelium - má svou vlastní dvojstránku a vždy svůj vlastní obrázek, neboť je vrcholem bohoslužby slova