Památka všech věrných zemřelých

 
Společné téma: Všichni máme naději na věčný život.
 
Inspirace pro děti: Někteří lidé se bojí smrti, protože nevědí, co bude po ní. Ježíš nám však dal jasné povzbuzení: všichni lidé ho mohou poznat a žít s Bohem ve věčném přátelství v jeho blízkosti, a to i po smrti.Vzpomeťe si na někoho, kdo již zemřel a byl vám blízký. Vyprávějte si o jeho životě, o jeho víře a modlete se za něj. I vy máte naději, že se znovu setkáte v Božím království.
 
Příběh: Postavit stadion je určitě krásný nápad a velký úkol. Proti tomu je podání dudlíku bráškovi maličkost. Co bys udělal ty? Stojí taková drobnost za to, abys přerušil práci, která tě baví?
 
Citát týdne
 
Odpověď na hádanku: Lehké odpočinutí dej všem zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
 
Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: