Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Společné téma:

Inspirace pro děti:

Příběh:

Citát týdne: Královská dcera již čeká, v zářivém oděvu ji vedou králi. (Ž 45, 14-15)

Odpověď na hádanku:

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: