3. neděle v mezidobí

 

Cyklus B, sešitek č. 12

25. ledna 2015
 

Společné téma: Vstaň a jdi po stezkách našeho Pána! 

Inspirace pro děti: Jan Křtitel ukázal lidem na Ježíše a na cestu do jeho království. Ježíš lidem ukazoval svého Otce. Slyšeli, že jsme pozval Šimona a Ondřeje, aby šli za ním. Co jim chtěl ukázat a darovat?

Příběh: Děti, o kterých příběh vypráví, byly ve škole "úžasné" a udělaly paní učitelce velkou radost. Čím udělala paní učitelka radost dětem? Kdo ještě z toho měl radost?

Citát týdne: Ať naše kroky neodbočí z tvé stezky. (Ž 44,19b)

Odpověď na hádanku: 14 ryb

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi:  B_M3_Mk 1,14-20.pdf (32768); tip na obrázek, který si můžete vyrobit  (mozaika)

 

Diskusní téma: 3. neděle v mezidobí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek