Svátek Křtu Páně

Společné téma: Bez vody není život. Bůh nabízí vodu ˗ vodu života.

Inspirace pro děti: Chováme úctu k vodě? Neplýtváme? Zkusme dnes každý ušetřit oproti svým zvyklostem alespoň jeden hrnek vody. Staráme se v modlitbách a almužnou o ty, kteří mají vody nedostatek?

Příběh: Bůh Otec svého Syna nazývá milovaným. Anetku v příběhu také potěšilo, když uslyšela, že je milovaná.

Věta týdne: Jsi studna vody živé. (Pís 4,15)

Odpověď na hádanku: ať se srnka vydá jakýmkoliv směrem, vždycky může dojít k životadárné vodě, stejně jako i my můžeme vždycky nalézt cestu k Bohu

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi:B_Svátek Křtu Páně_Mk 1,6b-11 (1).pdf (86319); obrázek ke stažení