Svátek Svaté Rodiny

Společné téma: Víra a důvěra Abraháma, Simeona a Anny, Josefa i Marie.

Inspirace pro děti: Abrahám uvěřil Bohu a šel za ním, i když nevěděl kam. Simeon a Anna čekali na to, až uvidí Mesiáše, i když nevěděli, kdy a jestli k tomu dojde. Josef a Marie se stali rodiči Ježíše a spoléhali na Boha, že je v tomto úkolu bude provázet. Čeká nás v nejbližším roce něco, čeho se bojíme? Zkusme to odevzdat Bohu s důvěrou.

Příběh: Abrahám, Simeon, Anna, Josef i Marie důvěřovali Bohu. Stejně tak i Míša s Jitkou zjistili, co znamená důvěřovat svým rodičům.

Citát týdne: Důvěřujte Hospodinu a vaše odměna se neztratí. (Sir 2,8)

Odpověď na hádanku: zrnka na poušti nelze spočítat a i Abrahám dostal od Boha nepočitatelného potomstva

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmiB_Svátek Svaté Rodiny_Lk 2,22-40 (1).pdf (85166); obrázek ke stažení