Slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Společné téma: "Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe."

Inspirace pro děti: Vzpomenete si na někoho, koho už jste dlouho neviděli a těšíte se na jeho návrat? Podle čeho poznáte, že se vrátil?

Příběh: Andrejka byla jedináček, ale měla kamarády. Když onemocněla, kamarádi jí scházeli, tak se rozhodla pro ně během nemoci připravit překvapení. Když se uzdravila, zrealizovala hru, kde kamarádi chodili po cestě podle instrukcí z lístečků, až nakonec dorazili k Andrejce domů, kde měla Andrejka přichystanou tu nejlepší hostinu, na které kdy byli. Příběh má dětem navodit situaci, ve které byli učedníci, když Ježíš odešel ke svému Otci. Dostali od něj příslib, že se znovu vrátí, aby všechny, kteří mu zůstanou věrní, přivedl k Otci do věčného života.

Citát týdne: Hospodin své věrné neopouští. (Ž 37,28)

Odpověď na hádanku: Jděte ke studánce!

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi

 

Diskusní téma: Slavnost Nanebevstoupení Páně

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek