1. neděle adventní

Společné téma: Očisti svoje nitro, ať můžeš s radostí vejít do Hospodinova domu.

Inspirace pro děti: Při modlení si všichni v rodině nebo ve skupině vezmeme do ruky zhasnutou svíčku. Každý, kdo si vzpomene na něco hezkého, co se mu podařilo udělat, za to poděkuje Bohu a rozsvítí svoji svíčku na znamení toho, že temnotu vyměnil za světlo.

Příběh: Podobně jako tatínek s  radostí pohlédl na své hodné děti, tak pohlédne Hospodin na každého z nás, koho při svém příchodu najde v lásce a míru.

Věta týdne: Budu očekávat Hospodina, s nadějí budu na něho čekat.

(Iz 8,17)

Odpověď na hádanku: Jeruzalém