4. neděle adventní

Společné téma: Bůh je ten první, který přichází k nám a těší se, že ho přijmeme do svého srdce.

Inspirace pro děti:  Josef si myslel, že nemá jinou možnost než Marii propustit anebo ji nechat ukamenovat, jak přikazoval Boží zákon. Ale Bůh Josefovi skrze anděla ukazuje, že nevyčerpal všechny možnosti, že existuje i další Boží cesta – vzít si Marii. Můžeme si s dětmi povídat o tom, kdy Bůh do našeho života přináší novou možnost řešení, která přinese radost.

Příběh: Podobně jako Josef myslel, že už vyčerpal všechny možnosti a až anděl mu otevřel oči, tak běžkař ukáže rodině v nesnázích cestu ze sněhové vánice.

Věta týdne: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými svatými anděly.

(Mt 16,27a)

Odpověď na hádanku: radost