3. neděle adventní

Společné téma: Nepředstavujte si Spasitele jako vojevůdce, On je ten, který uzdravuje.  

Inspirace pro děti: Katecheta nebo rodič přečte dětem 5 úryvků. Děti hledají, který z úryvků nehovoří o Ježíšově uzdravování.

úryvky:

chromý poskočí jak jelen – Mt 9,1-2.6-8

otevřou se oči slepých – Mk 8,22-25

odemknou se uši hluchých – Mk 7,32-35

zaplesá jazyk němého – Lk 11,14

úryvek navíc – Jan 1,1-2

Příběh: Jan Křtitel už od křtu věděl, že je Ježíš Spasitel. Stejně se znovu ujišťuje, zda Spasitelem může být ten, kdo přináší uzdravení, ne pozemskou vládu a moc. Podobně v příběhu Míra hledá toho, koho všichni považují za největšího hrdinu.

Věta týdne: A já jsem stále nevěděl, kdo to je.

(Jan 1,33a)

Odpověď na hádanku: tři možnosti: jásaly a radovaly se, tancovaly a zpívaly, žasly a divily se