2. neděle adventní

Společné téma: Připravte cestu Pánu, abyste uzřeli Boží spásu.

Inspirace pro děti: Zkusme s dětmi hledat v evangeliu, kde nás Ježíš učí jít po správné cestě. Co je to správná cesta? Rovná cesta?... Zkusme s dětmi najít konkrétní příklady ne všeobecné, nic neříkající „svaté řeči“, tedy například Cesta, po které nás Ježíš vede, je: pomáhej bližním, navštěvuj nemocné, rozděl se, nezáviď, nelži...

Příběh: Verča „ukradla“ bonbón a hledala cestu (správnou, rovnou...), jak vše napravit.

Citát týdne: Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Př 3,6)

Odpověď na hádanku: košer jídla: ovce, koza, pórek, ryba s ploutvemi, med, hrách, kobylky, fazole

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B A2 Mk 1, 1-8.pdf (481,7 kB); obrázek ke stažení