4. neděle adventní

Společné téma: Žijte tak, aby váš život oslavoval Hospodina.

Inspirace pro děti: Hospodina oslavuje ten, kdo svědčí o jeho lásce k nám a předává ji dále. Zkusme dětem nabídnout, aby rodičům, kteří jsou vysíleni vánočními přípravami, nabídly svou pomoc, aby ochotně přiložily ruku k dílu, aby už naše přípravy na Vánoce oslavovaly Hospodina.

Příběh: Jolanka, která v příběhu poslechla maminku. V evangeliu čteme, že Panna Maria poslechla Boha, a to tak, že mu svěřila celý svůj život. 

Citát týdne: Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. (Ž 150,6)

Odpověď na hádanku: maminka musí jít nejprve vpravo a pak vlevo

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B_A4_Lk 1,26-38.pdf (83604); obrázek ke stažení: