3. neděle adventní

Společné téma: Stejně jako prorok Izaiáš a Jan Křtitel máme jít a hlásat radostnou zvěst.

Inspirace pro děti: Hledejme s dětmi v liturgických textech slova o radosti, jásotu...  nebo: Hledejme ve svém okolí, kdo je smutný; přinesme mu radostnou náladu svým slovem (ev. dárečkem, obrázkem, pomocí...) a modleme se za něj, aby poznal Pána Ježíše (můžeme mu v tom pomoci?). 

nebo: 

Příběh: Ríša zažil radost, protože se mu uzdravil kamarád Damián. Zanedlouho budeme moci znovu prožít radost z Ježíšova příchodu na svět. 

Citát týdne: Dobré slovo vrací radost. (Př 12,25b)

Odpověď na hádanku: směje se víc kluků, než holek

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B A3 Jan 1,6-8.19-28.pdf (484,8 kB); obrázek ke stažení