1. neděle postní

Společné téma: Hospodin se nám dává poznat. Ježíš nám o něm přinesl svědectví.

Inspirace pro děti: Zkusme s dětmi při modlitbě setrvat několik minut v tichosti, abychom měli šanci zaslechnout, co nám Bůh říká.

Příběh: Ježíš vždy poslouchal jen svého nebeského Otce, proto také hlásal příchod Božího království. My ještě nedokážeme poslouchat ve všem. Bůh nás však chrání, i když zapomeneme poslouchat, jako se to stalo Madlence. Díky Boží ochraně se jí nestalo nic zlého. 

Citát týdne: Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, dojdeš poznání Boha (Př 2, 1a.5b)

Odpověď na hádanku: zelenou (druhý zleva)

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B_P1_Mk 1,12-15.pdf (81059); obrázek ke stažení

 

Diskusní téma: 1. neděle postní

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek