3. neděle postní

 

Společné téma: Chrám nebo kostel jsou místem určeným ke slavení bohoslužby, při které se setkáváme s Bohem. 

Inspirace pro děti: Pán Ježíš se stal člověkem, aby ukázal lidem Boží lásku a důležitost Božích přikázání pro náš život. Pozval nás na hostinu, kterou s ním můžeme prožívat při každé mši svaté. Ale lidé často pozvání odmítnou, nebo sice přijdou, ale dělají v kostele úplně jiné věci a nemyslí na Boha. Rozumíš všemu, co se při mši svaté děje? Jestli ne, tak se zeptej dospělých, kteří to vědí, abys mohl slavit mši svatou spolu s ostatními, jak to Pán Ježíš chce.

Příběh: .Kubovi se zdál ošklivý sen, proto křičel ze spaní. Maminka ale věděla, že takto by Kuba nikdy v zámku nezlobil. Jak by se asi Kuba choval v kostele? Pán Ježíš se rozzlobil, když viděl, že lidé nemají úctu k jeho Otci a nechovají se k druhým tak, jak jim sám Bůh ukazuje. Chrám je domem modlitby a Bůh žehná každému, kdo ho má v úctě a jedná podle jeho přikázání. 

Citát týdne:  Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.(Jer 7,4)

Odpověď na hádanku: pejsek, jídlo (pití, rohlík a jablko najednou), koloběžka.

Metodika pro katechezi s dětmi, inspirace pro homilii s dětmi: B_P3_Jan 2,13-25.pdf (85 kB); obrázek ke stažení a vybarvování

 

Diskusní téma: 3. neděle postní

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek