2. neděle postní

Společné téma: Nezapomínejme na Boží zaslíbení, Hospodin své sliby vždy plní.

Inspirace pro děti: Petr chtěl postavit tři stany. Ale hlas, který se ozval z nebe, jasně apoštolům ukázal, komu jedinému máme stavět příbytek.

Můžeme se pobavit s dětmi, čemu kdo z nás „staví příbytek“. Můžeme namalovat (postavit, vyrobit...) s dětmi tři stany. Do jednoho z nich můžeme napsat nebo namalovat věci nedobré (PC hra místo učení, sladkosti místo oběda...), do druhého věci dobré (pomoc druhým, štědrost, rozdělení se s druhými...) a do třetího to nejlepší, to největší Dobro, za kterým máme jít (Hospodin). Tenhle třetí stan bude nejlepší, nejkrásnější. Můžeme přemýšlet, co v tomto stanu od Hospodina dostáváme.

Příběh: Příběh navazuje na druhé čtení. Hajný zachraňuje srnku a dává tak příklad dětem, jak pomáhat ve svém okolí.

Věta týdne: On jediný přebývá v světle, on jediný je nesmrtelný. (1 Tim 6,16a)

Odpověď na hádanku:Ježíš, Mojžíš, Eliáš, Petr, Jan, Jakub Starší