5. neděle postní

Společné téma:Ježíš přináší nový zákon, přivádí Mojžíšův zákon k dokonalosti.

Inspirace pro děti:Můžeme si vytvořit pro každého např. 5 kartiček ve tvaru kamenů. Každý na své kartičky (kameny) může napsat, co se mu nelíbí, když mu druzí dělají. Pak položí své kartičky před sebe textem nahoru. Poté se každý zamyslí u každého ze svých „textů“. Pokud sám někdy udělal to, co je na kameni napsáno, kámen otočí textem dolů. Pravděpodobně budou nakonec všechny kameny otočené prázdnou stranou nahoru. Pokud budeme nad kameny přemýšlet poctivě, zjistíme, že asi nenacházíme nic, co bychom měli právo druhé odsuzovat.

Příběh: Podobně jako farizeové vidí Jarmilka víc chyb u druhých než u sebe.

Věta týdne:Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. (Jan 8,15)

Odpověď na hádanku:C) nula (nepadl žádný kámen)