4. neděle postní

Společné téma: Bůh odpouští těm, kteří litují.

Inspirace pro děti: Můžeme s dětmi pátrat po tom, jestli máme v rodině něco, co se dědí z generace na generaci (snubní prstýnek, nějaká fotka, nebo třeba živnost, vlastnosti...). Nakládáme s dědictvím jako s vzácným darem?

Příběh: Nepromarni dary, které ti někdo (Bůh či blízký člověk) odkázal. Tonče je v závěru příběhu líto, jak se zachovala k dědictví, které dostala od babičky.

Věta týdne:Navraťte se k Hospodinu, neboť je plný slitování. (Jl 2,13b)

Odpověď na hádanku: MLADŠÍ